BerryHappy Photography: Sok Eng's Celebrity Portraits Portfolio
MediaCorp Artistes Singapore, Fly Entertainment Artistes, Singapore Actors, Actresses, Images, Pictures, Photos, Portraits, Julie Tan, Xu Bin, Aloysius Pang, Zhang Zhen Huan, Chen Xiuhuan Sherry Tan, Hong Hui Fang, Kym Ng, Felicia Chin, Jesseca Liu, Elvin Ng, Yuan Shuai, Julian Hee, Yvonne Lim, Jeff Wang, Stephanie Carrington, Eelyn Kok, Paige Chua, Nick Shen, Jessica Tan, Nat Ho, Jade Seah, Yao Dong, Zheng Ge Ping, Andrea De Cruz, Pierre Png, Gurmit Singh, Shaun Chen, Weili, Chui Peng, Desmond Tan, Joshua Ang, Teresa Tseng, Alan Tern, Priscelia Chan, Yan Bing Liang, Renfred Ng, Joey Feng, Wu Luo Yi, Wang Hua Jing, Xu Ya Hui, Shawn Tok, Tracy, Joakim Gomez, Yeo Yann Yann, Mindee Ong

Julie Tan


Julie Tan


Sora Ma


Sora Ma


Sora Ma


Zhang Zhen Huan


Chen Xiuhuan Sherry Tan, Exquisite Magazine Cover


Chen Xiuhuan Sherry Tan, Exquisite Magazine writeup


Chen Xiuhuan Sherry Tan, Exquisite Magazine


Hong Hui Fang


Cheryl Chou, Miss Universe Singapore 2016, for Beaute Hub Cheryl Chou, Miss Universe Singapore 2016, for Beaute Hub


Cheryl Chou, Miss Universe Singapore 2016, for Beaute Hub


Roy Li Fei Hui


Roy Li Fei Hui


Kym Ng


Jayley Woo


Priscelia Chan


Sean Richard


Chris Tong Bing Yu


Yvonne Lim, Lin Xiang Ping


Chriz Tong


Pierre Png Felicia Chin


Zheng Geping Louis Wu Luo Yi


Terence Cao May Phua


Eelyn Kok Zhang Yaodong


Shaun Chen Tracy Lee


Desmond Tan Nat Ho


Yan Bing Liang Jessica Tan


Jerry Yeo Wee Lie Joshua Ang


Felicia Chin


Priscelia Chan & Alan Tern


Youyi


Yuan Shuai


Ng Hui


Nick Shen Wei Jun


James Seah


Chen Guo Hua


Brandon Wong


Seraph Sun


Seraph Sun


Seraph Sun


Xu Bin


Aloysius Pang


Xu Bin


Xu Bin


Cheryl Chou, Miss Universe Singapore 2016

Cheryl Chou, Miss Universe Singapore 2016

Aloysius Pang


Xu Bin


Xu Bin


Aloysius Pang & Xu Bin


Aloysius Pang & Xu Bin


MediaCorp Artistes Singapore | Wedding Day Photography Singapore | Bridal Family Pregnancy Maternity Newborn Baby Child Kids Children Studio Portraits Photographer | Studio & Outdoor Wedding Photography | Overseas Wedding Photography | Artistes / Celebrity | Fashion Photographer | Commercial Photography